Flyverheltens hjemkomst, modtagelse og død – 6. december

Nu begynder tingene at gå stærkt for Haffez i vores lille føljeton…

 

Haffez fik naturligvis ikke et øjebliks ro og fred, da den store triumf var i hus. En del af gevinsten var en tur i helikopter fra Sprogø til Kastrup Lufthavn. Han besteg dette store metalglinsende insekt, idet han gav udtryk for, at det ville blive den sværeste tur i hans liv, men “det aldrig er for sent at lære”. Haffez stillede så mange begavede spørgsmål til piloten, at denne til sidst måtte overgive sig; Haffez overtog styringen 198 meter over Korsør. For at hylde sine mange fans, der var kravlet op i flagstænger og trætoppe over det ganske Sjælland, tog han turen i lav højde på motorvejen. Her blev han adskillige gange noteret for uforsvarlig kørsel. Men småborgerlighed skal og må ikke stå i vejen for stærke handlinger, så rigspolitichefen fik gennemtrumfet, at man lod nåde gå for ret; Politiet har jo også kone og børn.

Til Kastrup kom han, hvor landbrugsministeren og fans ventede ham. Herfra gik tingene stærkt; Dansk Beltcrashing Union havde arrangeret, at Haffez skulle køre fra Kastrup til Rådhuspladsen med racerkøreren Thormod Hingsting i hans Harizaki 3000, det vildeste indenfor streetcrashing, denne morsomme sport hvor man, med 240 km/t kører i den mindst mulige cirkel rundt om Storkespringvandet. Haffez stillede fra første færd Thormod så mange tankevækkende spørgsmål, at Thormod i begyndelsen af Amagerbrogade overlod rattet til Haffez. Det skal siges, at Dansk Beltcrashing Union havde taget højde for denne eventualitet. Rigspolitichefen var på forhånd blevet konsulteret, og han mente ikke, at nogen kunne tage anstød af en sådan lille spøg, forudsat at “så få civile som muligt kommer til skade” som han sagde med eftertryk og løftet pegefinger. En Rigspolitichef må bevare alvoren, uanset hvor mange koner og børn han har, det kan alle forstå. Det må tilføjes, at de der kendte ham godt anede det milde smil bag autoritetens maske, han havde så let til.

…to be continued…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.